skip to Main Content

Årbakkabær

- Jordbær -
Aakra Jb Og Melk
Aakra Jb Og Melk
Aakra Plukkere
Aakra Plukking
Aakrafest
Aakrasal

Garden Mæland ligg på austsida av Tysnes på Årbakka. Garden er brattlendt og går fra sjøen til høgt opp mot fjellet. Den er sydvendt og solrik med utsikt til Folgefonna og Kvinnheradfjella.

Jordsmonnet er ei blanding av mineral og humus,(skredjord) er heller karrig og steinrik, men er varm og drenerer godt. Husdyrholdet har gjennom tidene skifta med melkekyr, sauehold, kjøttfè , samt litt høns og gris. I åkerbruket blei det dyrka korn og poteter. Frukttrær som pærer, eple og plommer trives godt men dyrkes ikkje lenger.

I dag dyrkes det jordbær på største delen av den dyrka marka på bruket. Det resterande dyrkbare arealet blir nytta til sauebeite og grasproduksjon. Til garden ligg det også store utmarks- og fjellområder som nyttas til sauebeite.

Jordbærproduksjonen starta i 2007 med to dekar, og har auka gradvis opp til det nivået vi har i dag. Vi har i dag totalt planter på ca 9 dekar og haustar på ca 6 av dei. Arbeidskrafta i sesongen kjem fra Thailand og Lithauen, og arbeidsoppgavene er hovedsakelig plukking og salg.

I 2014 etablerte vi ÅRBAKKABÆR DA

Jordbærprosjektet er et sammarbeid mellom Åge Mæland som eig garden, og Arnt Bakke som er bonde, nabo og oppvekstkamerat av Åge.

Arnt har ansvaret for dyrkinga og produksjonen av jordbæra og er daglig ansvarlig for Årbakkabær. Mesteparten av bæra våres blir solgt på Tysnes, men vi har også salgspunkt andre plasser som blant anna i Rosendal, på Stord, og Os.

JORDBÆR FRA ÅRBAKKA er etter kvart også blitt et begrep utafor Tysnesøya!

Følg oss på Facebook Jordbær fra Årbakka

FAKTA:

BÆR: Jordbær

SORT: Bounty, Korona, Polka

AREAL: 9 dekar

SESONGSTART: Rundt St.Hans

SESONG: Varar 5-6 veker

KONTAKT:

PERSON: Arnt Bakke

RING: + 47 99 51 37 23

MAIL: arntbakke@yahoo.no

ADRESSE: Liastrando 111, 5693 Årbakka

Back To Top